Skolsal med ljusinsläpp från tre stora fönster. En lärarinna står vid katedern, vid enskilda skolbänkar sitter elever, alla flickor. En flicka står intill lärarinnan och pekar med en pekpinne på en karta.
Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör av skolsal med flickor i sina bänkar på Maria Folkskola. Lärarinnan vid katedern, europakarta vid sidan.

Uppdaterad