Planer, fasader och sektioner till både lik- och obduktionshuset, en piskverande och utedass. I tusch med detaljer i rött på transparent grå väv
Ritning
Arkitekt: Lindståhl & Törnqvist, byggmästarfirma, Kumlien, Axel (1833-1913). Stockholms stadsarkiv

Lik- och obduktionshus vid Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn - ritning 1897

Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn invigde 1899 ett nytt sjukhus i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Förutom de stora sjukhuspaviljongerna byggdes också ett lik- och obduktionshus. Hit kom de patienter som dog på barnsjukhuset. 

Lik- och obduktionshus uppfördes i anslutning till många sjukhus. Likhus kallas numera för bårhus. Ritningen visar att huset innehåller likrum, svepningsrum och obduktionsrum. I svepningsrummet lindades de avlidna in i tyg. Likrummet användes för att förvara kropparna inför begravning. 

I obduktionsrummet gjordes en medicinsk undersökning av den döda kroppen, både de yttre och inre organen. Obduktioner utförs för att fastställa dödsorsak, öka kunskapen om olika sjukdomar och utveckla sjukvården.  

På ritningen finns även plan, fasad och sektion till klosetter (ett avträde/utedass) och en piskveranda. Avträdeshuset innehåller 8 bås med torrdass.

Konstruktionsritning

Det nya sjukhuset i kvarteret Kronoberg ritades av Axel Kumlien och uppfördes av byggmästarfirman Lindståhl & Törnqvist. Ritningen till lik- och obduktionshus, klosetter och piskveranda har tillägg för konstruktioner signerade av Joh. Ramstedt, Lindståhl & Törnqvist.  

Läs mer

Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn startade redan 1854 och låg tidigare på Hantverkargatan 14. Sjukhuset drevs med hjälp av donationer och bidrag.

Under ”Mer i Stockholmskällan kan du läsa vidare och hitta Axel Kumliens ritningar till de andra sjukhusbyggnaderna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad