Planritningen över lokalerna 1 trappa upp i brunrött och svart på gulnat papper. Ritningen är beskuren
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnsjukhuset vid Hantverkargatan - Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn, ritningar 1852

Barnsjukhuset Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn öppnade den 6 februari 1854. Lokalerna var inrymda i ett före detta bostadshus på Hantverkargatan, som byggts om för att fungera som sjukhus. Här finns om- och tillbyggnadsritningarna från 1852. 

Barnsjukhuset låg i huset på Hantverkargatan 14A mellan åren 1854-1899. Vården var från början främst medicinsk (inre sjukdomar) och det fanns 30 sängplatser. På planritningen från 1852 finns tre stora sjuksalar i lokalerna 1 trappa upp, med 32 tecknade sängar. Antalet platser utökas efterhand och år 1860 har sjukhuset 60 platser. 

Den största andelen patienter kom från fattiga familjer, som fick gratis sjukvård. Verksamheten finansierades endast med hjälp av donationer (gåvor) fram till 1872, då ett visst bidrag från kommunen tillkom. Sjukhuset delades upp i en kirurgisk och en medicinsk avdelning 1885. Då fanns 79 vårdplatser. 

Sjukhuset hade också en poliklinik, där fattiga föräldrar kunde få gratis råd för sina sjuka barn, och ibland läkemedel. Polikliniken höll först till i direktionssalen, men fick en egen tillbyggnad 1882. Polikliniken hade lokal vid Pilgatan från 1886. 

Nytt barnsjukhus 1899

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt flyttade till ett helt nybyggt barnsjukhus vid Polhemsgatan år 1899. I föreningens ansökan om ny sjukhustomt framgår att barnsjukhuset tog emot över 9000 barn mellan åren 1854-1888. De flesta var fattiga barn som fick gratis sjukvård.

Under ”Mer i Stockholmskällan” finns ritningar till det nya sjukhuset vid Polhemsgatan. Det ritades av Axel Kumlien 1897 och låg i kvarteret Kronoberg 17. Om du vill veta mer om det gamla sjukhuset vid Hantverksgatan, se posten där föreningen ber om tomt till nytt sjukhus 1886.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad