Fasader överst på ritningen, från höger syns kirurgiska paviljongen, i mitten administrationsbyggnaden och till höger medicinska paviljongen. Mellan husen syns de lägre kommunikationsgångarna. Under fasadritningen avbildas situationsplanen med grönområdet.
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn (barnsjukhus) vid Polhemsgatan - odaterad ritning

Ett nytt sjukhus för ”Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn” invigdes 1899 i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Barnsjukhuset hade startat 1854 i lokaler på Hantverkargatan 14, främst för att kunna ge fattiga barn gratis vård. Ritningen visar både fasader mot Polhemsgatan och plan över sjukhusområdet och husens bottenvåningar. 

På ritningen finns fem stora sjukhusbyggnader. De kallas administrationshuset, kirurgiska paviljongen, medicinska paviljongen, ekonomihuset och isoleringspaviljongen. De olika husen sitter ihop genom tre ”kommunikationsgångar”, med undantag av isoleringspaviljongen som är helt fristående. Inne på området finns också ett "lik- och obduktionshus". 
 
Paviljongerna för kirurgi och medicin har samma grundplan och innehåller stora sjuksalar, mindre patientrum, dagrum, sköterskerum, ”thekök”, bad och klosetter. Administrationshuset ligger i mitten och rymmer bland annat väntsal, undersökningsrum, omläggnings- och förbandsrum, operationsrum och rum för överläkare. I ekonomihuset finns rum för desinfektion, tvätt och disk.

Den separata isoleringspaviljongen uppfördes inte enligt planen. Isoleringsbyggnader och isoleringsrum användes ofta för epidemisjukdomar och fick avskild placering för att hindra smittspridning. Planen visar att paviljongen var tänkt att uppdelas i två spegelvända avdelningar, med olika ingångar på vardera kortsida. 

Förändringar under 1900-talet

Sjukhuset ändrade namn till ”Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus” 1961. Verksamheten flyttades från 1967 över till en ny barnklinik på Sankt Görans sjukhus, som öppnade 1970. De gamla sjukhusbyggnaderna i kvarteret Kronoberg revs och nya polishusbyggnader uppfördes på platsen.

År 1998 samlades barnsjukvården istället på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad