Fasad mot Polhemsgatan med indraget mittparti och två framskjutna längor. Tusch på grå transparent väv
Ritning
Arkitekt: Kumlien, Axel (1833-1913). Stockholms stadsarkiv

Administrationshuset vid Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn - ritning 1897

Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn invigde ett nytt sjukhus 1899. Det ritades av Axel Kumlien och uppfördes i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Här finns ritningar till sjukhusets administrationsbyggnad från 1897. Vårdanstalten låg tidigare på Hantverkargatan 14 och öppnade 1854. 

Planritningarna visar vad de olika rummen ska användas till. Huvudentrén leder in till en stor väntsal i husets bottenplan. Våningen innehåller flera undersökningsrum, operationsrum, mörkrum, omläggnings- och förbandsrum, rum för överläkare, sysslomannens expedition, arkiv och en portvaktsbostad.

Till höger om entrén finns en ingång för "infekterade", med avskilda undersökningsrum. I de övre våningarna ligger bostadsrum för underläkare, översköterska, sköterskor och poliklinikassistent samt ett direktionsrum. Varje plan har tvättho och klosett. I källaren finns laboratorium, badrum och anordningar för värme och friskluft. 

Den nya sjukhustomten låg utmed Polhemsgatan, mellan Kungsholmsgatan och Bergsgatan. Sjukhuset bestod av flera stora byggnader som satt ihop med förbindelsegångar. Till ritningarna finns en situationsplan som visar de olika husen och deras placering på tomten (isoleringspaviljongen byggdes inte). Byggnaderna är numera rivna.

Läs mer och se fler ritningar

Sjukhuset bytte namn till Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus 1961 och lade ner årsskiftet 1969-1970. Verksamheten flyttades till nya barnkliniker vid S:t Görans sjukhus, som invigdes mars 1970. Sjukhusbyggnaderna i kvarteret Kronoberg revs i samband med stängningen och ett nytt polishus uppfördes på platsen.

Ritningarna till administrationshuset ingår i bygglovsansökan för nybyggnad i kvarteret Kronoberg 17. Ärendet innehåller även ritningar till den medicinska paviljongen, den kirurgiska paviljongen och sjukhusets ekonomihus. Se under ”Mer i Stockholmskällan” om du vill läsa vidare och se ritningar till de andra byggnaderna. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad