Foto

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn, Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, Polhemsgatan 30

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…

Sjuksal vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn år 1918.

Sjuksal vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn år 1918.