Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn, Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, Polhemsgatan 30

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad