Perspektivskiss med stora huskroppar i rader, man och bil i framkant
Ritning
Arkitekt: Friberg, Nils G:son (1893 - 1955). Stockholms stadsarkiv

Årstatävlingen 1932 - "Motto: 20" av Nils G:son Friberg

Bostadstävlingen - ofta kallad Årstatävlingen - utlystes av Stockholms stads fastighetsnämnd 1932. Syftet var att få fram förslag på enkla, billiga och goda bostäder för familjer med låg inkomst. Första pris gick till Nils G:son Fribergs tävlingsförslag ”Motto: 20”.

Nils G:son Fribergs föreslag är en typ av smalhus – långsmala huslängor med en bredd på 7,5 meter. Husen är i 4 våningar, med platta tak och avskalad fasad. Perspektivskissen påminner lite om förorter som byggdes senare, på 1960-1970-talet. Stadsplanen visar hur 71 hus repeteras i rader, i en relativt schematisk lösning.

Smalhusen ska sammanlagt innehålla 1704 lägenheter. Varje hus har tre trappuppgångar, med två genomgående lägenheter per trapphus och våning.

Lägenhetstyperna är: 1 rum med kokvrå och sovalkov (30 m2, 284 lägenheter), 2 rum och kök (40 m2, 568 lägenheter), 3 rum och kök (50 m2, 708 lägenheter) och 4 rum och kök (65 m2, 144 lägenheter).

Utlåtande om bidraget

Under "Dokument" finns också ett kort utsnitt (två sidor) ur bostadsutredningen, där Fribergs bidrag beskrivs så här:

”Förste pristagarens förslag, nr 38, representerar på ett typiskt sätt den reaktion mot kompakta breda hustyper, varpå en del av tävlingsförslagen utgöra exempel. Husen bilda längor av rätt betydande längd, men som nämnts med endast 7,5 m bredd. Förslaget utmärker sig särskilt genom den fyndiga och okonstlade lösningen av problemet att med hållande av en moderat totalkostnad inpassa det slag av lägenheter, varom här är fråga, i en smal byggnadskropp.

Samtliga lägenheter äro genomluftbara med väl dagsbelysta utrymmen. Vid varje trapplan finnas två lägenheter, vilket är ägnat att motverka hyreskasernkaraktären och måste anses fördelaktigt ur trevnadssynpunkt.
— Byggnadskonstruktionen erbjuder vissa svårigheter och den yttre utformningen är ej i nivå med planlösningen.”

Mer om Årstatävlingen

Tävlingen kallas ofta ”Årstatävlingen”, eftersom de tävlande skulle placera husen i en tänk stadsplan inom ett område i Årsta. Inget av tävlingsbidragen blev verklighet i 1930-talets Årsta. Men smalhuset introducerades som hustyp och slog igenom i Stockholms förortsutbyggnad på 1930-1940-talet.

Bostadstävlingen ingick i en större bostadsutredning, som genomfördes av Stockholms stads fastighetskontor 1932-1934. Den tryckta utredningens första del, tävlingsprogrammet och hela utredningstexten om bostadstävlingen finns länkade under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad