Framsida till tävlingsprogrammet med titel "PROGRAM FÖR TÄVLING RÖRANDE FÖRSLAG TILL TYPER FÖR BILLIGA BOSTÄDER"
Text
Författare: Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Årstatävlingen 1932 - program till tävlingen

Årstatävlingen var en bostadstävling som utlystes av Stockholms fastighetsnämnd den 1 augusti 1932. Den hette egentligen "Tävling rörande förslag till typer för billiga bostäder" och ingick som del i en större bostadsutredning som genomfördes 1932-1934. 

Tävlingens program togs fram av Fastighetskontoret. Syftet var att få fram förslag på ”enkla, verkligt billiga och goda bostäder, avsedda för familjer i små villkor”. De tävlande skulle ge förslag på hustyper, lägenhetstyper och placera in bebyggelsen i en stadsplan inom ett område i Årsta.

Programmet anger att husen ska vara minst tre våningar höga och ha låga byggnadskostnader. Stadsplanen ska ordnas så att lägenheter och trapphus får ordentligt ljus utifrån. Två tredjedelar av lägenheterna ska vara mellan 35-50 kvadratmeter. Ingen lägenhet får vara mindre än 25 kvadratmeter eller större än 65 kvadratmeter.

Köksinredningen ska vara enkel, praktisk och kunna standardiseras. Varje lägenhet ska ha egen toalett och tvättställ, men inget varmvatten. Bad- eller duschrum får inte ligga i lägenheterna, utan ska finnas gemensamt. 

Vad hände sen?

Förslagen skulle vara inlämnade anonymt senast den 31 oktober 1932. Priskommitténs utlåtande kom i mars 1933. Vinnande bidrag blev "Motto: 20" av Nils G:son Friberg. Inget av bidragen blev verklighet i 1930-talets Årsta. Utbyggnaden av det moderna Årsta kom igång först 10 år senare, med barnrikehus ritade av Friberg och Hawerman 1942.

Under "Mer i Stockholmskällan" finns bland annat ritningar ur Fribergs tävlingsbidrag, en sammanställning av bostadstävlingen och en sammanfattning av bostadsutredningen från 1934 samt ritningar till barnrikehusen från 1942. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad