Text

Rösträttsmöte anordnat av Socialdemokratiska Kvinnornas Samorganisation - polisrapport 1914

Här rapporterar polismannen Axel Nilsson kortfattat från Folkets hus. Elisabet Vaern-Bugge talade under rubriken "Inför Jerikos murar" och Sven Persson under rubriken "Likställighet och rättvisa".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige