Text
Författare: Nilsson, Axel. Stockholms stadsarkiv

Rösträttsmöte anordnat av Socialdemokratiska Kvinnornas Samorganisation - polisrapport 1914

Här rapporterar polismannen Axel Nilsson kortfattat från Folkets hus. Elisabet Vaern-Bugge talade under rubriken "Inför Jerikos murar" och Sven Persson under rubriken "Likställighet och rättvisa".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad