Fotografi av samer med den samiske prästen och rättighetskämpen Gustav Park längst till vänster.
Den samiske rättighetskämpen och prästen Gustav Park längst till vänster.
Foto

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Gustav Park var en samisk präst som engagerade sig starkt för samernas rättigheter. På fotografiet syns hans längst till vänster.

Sedan lång tid tillbaka har samerna diskriminerats av staten. I början 1900-talet började samerna organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen.

Fotografiet finns i Borgmästare Carl Lindhagens arkiv.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Samen Per Lars Andersson Juuso från Arjeplog på besök i Stockholm angående renbetesfrågan. Står framför adressen Jakobsgatan 32 i det nu rivna Kronprinsens stall vid Tegelbacken.

Samen Per Lars Andersson Juuso från Arjeplog på besök i Stockholm angående renbetesfrågan. Står framför adressen Jakobsgatan 32 i det nu rivna Kronprinsens stall vid Tegelbacken.

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932