Text

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

Folkhushållningskommissionens upplysningsavdelning meddelar allmänheten om orsakerna bakom den rådande livsmedelskrisen 1918.

Som huvudorsak pekar man på det samtida stora kriget ute i Europa  som gjort så att importen av livsmedel starkt beskurits. En annan orsak som lyfts fram är att de två senaste årens skördar varit magra.

Kommissionen uppmanar svenska folket att hålla ut och vara solidariska: "Av den allra största vikt är det, att alla grupper av folket nu känna och erkänna sin samhörighet. Om lantmännnen riktigt kände till, hur bekymmersamt det verkligen är med livsmedel i de större städerna och industriorterna, skulle de säkerligen sätta en ära i ett riktig hjälpa till /.../ Konsumenterna måste även betänka lägets allvar. Nu måste mera än någonsin matordningen anpassas efter tillgängliga födoämnen. Sill är det gott om och kålrötter- nu gäller det att tillgripa sådana matvaror, även om de verkar tröttande och enformiga."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kö till mathämtning på Hornsgatan under första världskriget

Kö till mathämtning på Hornsgatan under första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Råd till konsumenten! Försök hästkött!

Råd till konsumenten! Försök hästkött!

Tvålsmuggling under första världskriget

Tvålsmuggling under första världskriget

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget