Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

Folkhushållningskommissionens upplysningsavdelning meddelar allmänheten om orsakerna bakom den rådande livsmedelskrisen 1918.

Som huvudorsak pekar man på det samtida stora kriget ute i Europa  som gjort så att importen av livsmedel starkt beskurits. En annan orsak som lyfts fram är att de två senaste årens skördar varit magra.

Kommissionen uppmanar svenska folket att hålla ut och vara solidariska: "Av den allra största vikt är det, att alla grupper av folket nu känna och erkänna sin samhörighet. Om lantmännnen riktigt kände till, hur bekymmersamt det verkligen är med livsmedel i de större städerna och industriorterna, skulle de säkerligen sätta en ära i ett riktig hjälpa till /.../ Konsumenterna måste även betänka lägets allvar. Nu måste mera än någonsin matordningen anpassas efter tillgängliga födoämnen. Sill är det gott om och kålrötter- nu gäller det att tillgripa sådana matvaror, även om de verkar tröttande och enformiga."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad