Foto

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

4-6 Hur vet vi
Tema

4-6 Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?
Tema

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Råd till husmödrar i kristider

Råd till husmödrar i kristider

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917