Foto
Fotograf: Malmström, Axel. Stadsmuseet i Stockholm

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad