Foto

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

Kolonisten Gotthard Ljunglöf  kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kolonisten Gotthard Ljunglöf kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Ransoneringen - när maten inte räcker
Tema

Ransoneringen - när maten inte räcker

Vad gör vi när maten tar slut? Sverige har inte varit i krig på 200 år. Vi blir ändå påverkade av andra krig i världen. Under både första och andra världskriget räckte inte maten t…

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget