"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918
Text

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

Första världskriget ledde till ransonering och prisstegring för stockholmarna. Uppslaget som går att beskåda här ovanför kommer ifrån tidskriften Vecko-Journalen 1918 och är en  skildring i bild och text om hur mycket man fick föra sina pengar innan och efter det stora kriget. Exempel: "Ett ägg kostar nu detsamma som fem före kriget".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kö till mathämtning på Hornsgatan under första världskriget

Kö till mathämtning på Hornsgatan under första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Tvålsmuggling under första världskriget

Tvålsmuggling under första världskriget

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget