Svartvitt fotografi med föreståndaren på Kungsholms barnkrubba samt två flickor på varsin sida om henne.
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kungsholms barnkrubba - flickor med personal 1938

För att göra det möjligt för framförallt fattiga mödrar att yrkesarbeta, öppnades barnkrubbor där barnen togs omhand när mödrarna arbetade. Äldst av Stockholms barnkrubbor är Kungsholms barnkrubba som startade 1854. Från början höll man till i lokaler som tillhörde Kronprinsessans Lovisas vårdanstalt för sjuka barn. Verksamheten flyttade sedan runt i olika lokaler på Kungsholmen till 1909 då den nybyggda ”Gula Villan” i Stadshagen togs i bruk.

I mitten syns föreståndaren och diakonissan Rut Hedin och till vänster om henne flickan Ingrid Viola Eriksson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad