Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Arbetarnes ring söker stöd av riksdagsmän 1883

1883 bildades den kooperativa organisationen Arbetarnes ring som genom bland annat gemensamma inköp av större mängder varor hoppades pressa ned arbetarnas levnadsomkostnader. Arbetarnes ring fick snabbt en mycket stor uppslutning bland stadens arbetare. Senare visade det sig dock att det var den s.k. brännvinskungen L. O. Smith som tagit initiativ till rörelsen och att han tänkt kringgå reglerna om brännvinsförsäljning genom försäljning via Arbetarnes ring.

I den här högtidliga apellen söker kommitterade för Arbetarnes ring ett stöduttalande från Sveriges riksdagsmän och menar att ringens arbete även syftar till att minska emgrationen till Amerika.

Enligt apellen hade Arbetarnes ring sina lokaler på Målargatan 7 där fastigheten Bryggaren 4 låg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad