Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Till frågan om Arbetarnes ekonomiska frigörelse. Fyra uppsatser af S-d. W.

År 1883 kunde arbetarna läsa i tidningarna om Arbetarnes ring, en ny rörelse som sa sig vilja verka för arbetarnas ekonomiska frigörelse på kooperationens väg. Tanken var således att arbetarna skulle bilda ringar, en slags föreningar som skulle inhandla livets nödtorft. Då inköpen blev i större kvantitet skulle man kunna pressa ned priserna. Efter ett tag kom det fram att det var den så kallade brännvinskungen Lars Olof Smith som låg bakom initiativet.

Göteborgsbaserade nykterhetsfrämjaren och riksdagsmannen Siegfrid Wieselgren, som troligen ligger bakom initialerna S-d. W., granskar här Arbetarnes ring med kritiska ögon. Under den här tiden hade Stockholm och Göteborg kommunalt reglerade monopol som skötte brännvinshandeln. Syftet var att öka nykterheten. Wieselgren kritiserar här det faktum att ringrörelsen lockat medlemmar med löften om billigare sprit och misstänker att L. O. Smiths motiv är att kringå det kommunala monopolet för att sälja sin sprit.

Här ges också en historik över nykterhetsrörelsen i Sverige. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad