Text
Författare: Komiterade för Stockholms Skrädderiarbetareförening. Stockholms stadsarkiv

Stockholms skrädderiarbetarförening kräver högre löner - skrivelse till arbetsgivare 1882

1882 finns en facklig skrädderiarbetarförening i Stockholm och i denna skrivelse till arbetsgivarna vill föreningen ha fasta - och högre - priser för olika sömnadsjobb. Levnadsomkostnaderna har stigit påpekar man, och därför behöver skräddarna ha mer betalt. Då de "inse att alla arbetsgifvare inte kunna betala lika hög lön" har de delat in priserna i två klasser. Mer välbeställda arbetsgivare skall alltså betala mer, enligt Skrädderiarbetareföreningen. Dessutom vill skräddarna ha extra ersättning när de nödgas jobba på nätter och söndagar.

I den prislista Skrädderiarbetareföreningen gjort upp kan man se vilken sorts produkter skräddarna i Stockholm levererade och få en viss uppfattning om hur de värderades. Intressant är att det endast finns "manliga" kläder på listan, och majoriteten av dem är olika typer av uniformskläder. Skrädderiarbetarföreningen var av allt att döma en manlig sammanslutning och deras medlemmar syns ha producerar kläder uteslutande för män.

I slutet av skrivelsen anmodas arbetsgivarna dyka upp för att diskutera saken i källaren Runans sal klockan 8 på kvällen den 24 april 1882. Källaren Runan hade, om man får tro en anteckning i 1882 års adresskalender, sina lokaler på Brunkebergstorg 15 i dåvarande fastigheten Frigga 6.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad