Text
Författare: Danielsson, Axel (1863-1899). Stockholms stadsarkiv

Socialdemokraten Axel Danielsson bjuder in meningsmotståndaren Anton Nyström till sitt tal - brev 1887

Axel Danielsson (1863-1899) var en framträdande person i socialdemokratins och arbetarrörelsens tidiga historia. Här bjuder Danielsson in folkbildaren Anton Nyström till ett möte där han tänker angripa Nyströms idéer.

Anton Nyström engagerade sig i många för arbetarklassen viktiga frågor såsom t. ex. de om allmän rösträtt, kortare arbetsdagar, bättre arbetsmiljöer, vikten av starka fackföreningar etc. Även om Nyström tyckte att socialisterna på ett förtjänstfullt sätt lyft viktiga frågor upp på den politiska dagordningen så var han principiell motståndare till den sorts socialism som han ansåg förkvävde individen. Privat äganderätt och kapitalister var till exempel viktiga delar av ett fungerande samhälle, enligt Nyström.

Så här skriver Danielsson i sin artiga inbjudan:

Stockholm den 23/5 1887

Herr Doktor!

Då jag härmed tager mig friheten att inbjuda Er till mitt föredrag i afton kl. 8 e. m. i murarfackföreningens lokal ber jag få upplysa om, att det ej är min mening öfverösa Er med skymford på det ni tänker olika med mig, utan blott att angripa Edra åsigter i de punkter där de ej sammanfalla med mina. Jag hoppas därför få se Er i afton. Efter föredraget står det Er fritt att om Ni så önska bemöta mig.

Vördnadsfullt
Axel Danielsson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad