Text

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Agitatorn Viktor Lennstrand växte upp i ett frireligiöst hem i Gävle och ville i sin ungdom bli missionär. Efter studier i Uppsala blev han ateist och började en energisk agitation mot kristendomen, vilket bland annat ledde till att han dömdes till fängelse för hädelse.

En av de som stödde Lennstrands kamp mot kristendomens dominerande ställning i samhället var den kände folkbildaren Anton Nyström. Flera av Lennstrands brev till Nyström kan du läsa här:

Det här brevet är skrivet 1892, när Lennstrand är ute i Stockholms skärgård på Tegelön:

Tegelön den 16 juli 1892

H. Herr Anton Nyström.
Sthlm.

Såsom ett inlägg i meningsutbytet mellan Kyrkoherden Nymansson och mig, har hr Nymanson nu senast skrifvit en uppsats som jag härmed sänder Eder. Jag ämnar bifoga mitt svar på samma gång jag intager denna artikel i Fritänkaren och Tänk sjelf. Men jämte mitt svar skulle jag också gerna vilja ha några utlåtanden af framstående läkare angående de af hr Nymansson omtalade helbregdagörelsehistorierna. Jag tillskrifver derför samtidigt härmed äfven dr Wetterstrand och professor Wallis. Då ju äfven doktor Nyström väl känner till hypnotismens kraft och betydelse är jag viss om att ett uttalande af hr doktorn i detta fall skulle vara af stor vigt. Jag vet att Eder tid är mycket upptagen, men jag tar mig friheten vördsamt hemställa, om ni ej skulle vilja sända mig några rader angående denna fråga att införas i mina tidningar jemte mitt svar till Nymanson. Min vördsamma helsning till fru doktorinnan.

Med stor högaktning
Viktor E. Lennstrand

Adress: Tegelön.
Ångf. Wärmdö

Åren 1891-1894 var Viktor E. Lennstrand skriven på Humlegårdsgatan 22 i fastigheten Humlegården 12.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

En Boltzius-afton - artikel om healing 1899

En Boltzius-afton - artikel om healing 1899

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Porträtt av helbrägdagörelsepredikanten Fredrik August Boltzius 1893

Porträtt av helbrägdagörelsepredikanten Fredrik August Boltzius 1893

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888