Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Kort filmsekvens med Hjalmar Branting 1920

Här ett kort filmklipp från 1920 med bilder på den då nyblivne statsministern Hjalmar Branting. Först befinner han sig utanför Stockholm slott, sedan ser vi honom i talarstolen på före detta Södra Folkparken, som låg i nuvarande Västberga. 

Klippet är 15 sekunder långt. Filmen är ursprungligen från 1920, men röst och musik är pålagd 1957 i samband att klippet presenterades i "Jubileumsjournal med anledning av SF:s femtioåriga tillvaro (Veckorevy 1957-02-18)".


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad