Text

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Viktor Lennstrand växte upp i ett frireligiöst hem i Gävle och ville i sin ungdom bli missionär. Efter studier i Uppsala blev han ateist och började en energisk agitation mot kristendomen, vilket bland annat ledde till att han dömdes till fängelse för hädelse.

En av de som stödde Lennstrands kamp mot kristendomens dominerande ställning i samhället var den kände folkbildaren Anton Nyström. Det här brevet till Nyström är skrivet 1894, av en sjuklig Lennstrand som är inlagd på Sophiahemmet:

Sofiahemmet den 8 mars 1894

H. Herr Doktor Anton Nyström.

Sedan september förra året befinner jag mig härstädes och har fem gånger opererats för s. k. strålsvamp. Nu stundar inom ett par dagar en ny operation, denna gång djupt in i magen, hvarifrån det onda lär komma, och jag antager, att det förr eller senare blir döden. Redan nu ha de kristne spridt ut en mängd lögner om mig: att jag har kräftan i tungan (det lär omtalas i missionshusen och bönesalarne öfver hela landet), att jag ligger här och delar ut kristliga traktater till sköterskorna, att jag återkallat allt hvad jag förut förkunnat (det ha stått i en notis i Östgöten). Efter min död blir det naturligtvis ännu flera olika historier. Derför anser jag det vore rent af nödvädigt att i mina sista stunder några fritänkare äro tillstädes för att sedan kunna vederlägga lögnerna om omvändelse på dödsbädden eller en olycklig död. Då jag hela tiden här varit omgifven af kristna, skulle det också vara mig kärt, att i mina sista stunder få se hos mig några af dem som i hufvudsak tänka lika med mig. Hvad jag derför nu ville fråga är, om doktor Nyström skulle tillåta kalla på Eder, då det håller på att bli slut för mig.

Min vördsamma helsning till doktorinnan
Förbindligast
Viktor E. Lennstrand

Viktor Lennstrand levde drygt ett och ett halvt år efter att det här brevet skrevs, men var ständigt plågad av sin sjukdom. Han dog 34 år gammal den 31 oktober 1895 och begravdes på Gamla kyrkogården i födelsestaden Gävle.

Flera av Lennstrands brev till Nyström kan du läsa här:

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud
Tema

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan.

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888