Text

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Viktor Emanuel Lennstrand förde en intensiv kamp mot kristendomens dominerande ställning i samhället. I det här tryckta föredraget berättar han om hur gudsbegreppet uppstått och hur bilden av Gud växlat i olika tider och kultur. Genom att berätta om Gud som ett människopåfund hoppas han få sina åhörare att överge tron. Istället för att hoppas på Guds hjälp bör människor själva ta ansvar för att skapa ett gott liv. Han avslutar:

”Gud ingriper ej längre i händelserna. Nåväl, då måste vi ingripa. Gud sörjer ej längre för slägtet. Nåväl, då måste vi sörja för det. Gud har ingen himmel, till hvilken han en gång skall föra oss, nåväl, då måste vi bereda oss en himmel här. Vi måste ersätta guds försyn, guds godhet, guds rättvisa. Vi måste börja realisera gud i verlden, vi måste tillämpa honom i lifvet. Vi måste ersätta honom. Hvad verlden förlorat genom förlusten af honom, måste [vi] gifva verlden. Det tomrum som blef när han försvann från skådeplatsen, måste vi fylla. Hvad de lidande, de sjuka, de elända väntade, att han skulle göra måste vi göra. Den hjelp, de längtade efter från honom, måste vi gifva. De böner, som uppstiga till honom, måste vi höra. Dessa principer, dessa tankar och gerningar äro för oss lika heliga och dyrbara som religionen varit för för de gamle och att lefva det lifvet är vår religion, vår gudstjenst.”

Viktor Lennstrand åtalades i ett flertal städer efter sina föreläsningar. Han dömdes för hädelse och fick bland annat sitta fängslad på Långholmens centralfängelse. Från och med 1889 hade han sin bas i Stockholm där han grundade det Utilistiska samfundet. Du kan läsa andra Lennstrandhandlingar här, bland annat några brev skrivna i cellen på Långholmen.

Skriften är 16 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

Gillis Grähs föreläser om religionshumbugens heliga treenighet - polisrapport 1914

Gillis Grähs föreläser om religionshumbugens heliga treenighet - polisrapport 1914

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsfrihet
Tema

Religionsfrihet

Trodde alla på Gud tidigare? Det är svårt att svara på. Sedan 1951 får du välja själv. Men före 1951 var alla svenska medborgare tvungna att tillhöra ett religiöst samfund. Ännu ti…

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Utilistiska idéer

Utilistiska idéer

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud
Tema

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan.

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888