Läs petitionen till 1888 års kyrkomöte
Text

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

De som kom att skriva på den här petitionen ville ha ”befrielse från den lutherska kyrkans tvång i andeliga frågor”.

Bland de konkreta kraven märks:

  • att alla individer ska ha rätt att utgå ur statskyrkan utan ”att derför fråntagas vissa medborgerliga rättigheter”
  • att kyrkobeskattningen ska upphävas
  • att ”straffbestämmelser för allvarliga uttalanden mot den kristna dogmatiken måtte upphäfvas”
  • att man ska få möjlighet att ingå äktenskap ”inför borgerlig myndighet”, istället för inför prästen
  • att kristendomsundervisningen i skolan ska avskaffas, att skolan ska bli konfessionslös
  • att alla stadganden i lagar och författningar ”som gör bekännandet af den rena läran till vilkor för åtnjutande af vissa medborgerliga rättigheter” ska avskaffas. (Vilket bland annat skulle innebära att de så kallade edstvången borde tas bort)

    Läs mer om Edstvånget här


Den här osignerade petitionen finns i Anton Nyströms personliga arkiv. Anton Nyström var en känd läkare, föreläsare och debattör i Stockholm runt sekelskiftet 1900 och mycket aktiv i olika reformivrande föreningar. Bland annat hade han en ledande ställning i Religionsfrihetsföreningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

En katolik upptäcks i Adolfs Fredriks församling 1849

En katolik upptäcks i Adolfs Fredriks församling 1849

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte