Läs petitionen till 1888 års kyrkomöte
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

De som kom att skriva på den här petitionen ville ha ”befrielse från den lutherska kyrkans tvång i andeliga frågor”.

Bland de konkreta kraven märks:

  • att alla individer ska ha rätt att utgå ur statskyrkan utan ”att derför fråntagas vissa medborgerliga rättigheter”
  • att kyrkobeskattningen ska upphävas
  • att ”straffbestämmelser för allvarliga uttalanden mot den kristna dogmatiken måtte upphäfvas”
  • att man ska få möjlighet att ingå äktenskap ”inför borgerlig myndighet”, istället för inför prästen
  • att kristendomsundervisningen i skolan ska avskaffas, att skolan ska bli konfessionslös
  • att alla stadganden i lagar och författningar ”som gör bekännandet af den rena läran till vilkor för åtnjutande af vissa medborgerliga rättigheter” ska avskaffas. (Vilket bland annat skulle innebära att de så kallade edstvången borde tas bort)

    Läs mer om Edstvånget här


Den här osignerade petitionen finns i Anton Nyströms personliga arkiv. Anton Nyström var en känd läkare, föreläsare och debattör i Stockholm runt sekelskiftet 1900 och mycket aktiv i olika reformivrande föreningar. Bland annat hade han en ledande ställning i Religionsfrihetsföreningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad