Framsida på text till religionskritiskt föredrag om de fyra evangelierna
Text
Författare: Lennstrand, Viktor Emanuel (1861-1895). Stockholms stadsarkiv

Religionskritiskt föredrag om de fyra evangelierna - 1889

Föredraget ”De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde”, bygger på en religionskritisk text om framförallt de fyra evangelierna. De fyra evangelierna ingår i nya testamentet och är Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.

Föredraget hölls av Viktor Emanuel Lennstrand på Svenska teatern den 14 april 1889. Lennstrand ansåg bland annat att evangelierna inte kunde ses som historiskt sanna, vilket han menade påstods av predikande präster.

”Dessa prester och predikanter, oknnniga om och likgiltiga för allt, som ej direkt hör till kristendomen och deras lekamliga välfärd, […] lära ännu hvarje söndag i sina tusentals kyrkor, bönehus och kapell, att biblen och framför allt de fyra evangelierna äro af gud inspirerade, att de äro ofelbara och uppenbarade af den helige ande, att de äro skrifna af Matheus, Markus, Lukas och Johannes, hvilka antingen varit ögonvittnen till de händelser de omtala eller ock hört om dem af ögonvittnen, att dessa skrifter derför äro historiska och sanna, att de äro oförändrade, att vi i dag ega dem i samma form, i hvilken de ursprungligen skrefvos, att de öfverensstämma med hvarandra, att det icke finnes några motsägelser hos dem, att de meddela nya förut okända sanningar, som måste antagas vara uppenbarade för att kunna förklaras, […].”

”Men jag frågar nu: hvilket historiskt värde hafva dessa skrifter? Äro de verkligen skrifna af de personer, som utgifvas vara deras författare? Ega de de egenskaper, som tillskrifvas dem?”

Viktor Emanuel Lennstrand förde en intensiv kamp mot kristendomens dominerande ställning i samhället, och höll många föredrag med kritik mot kristendomen. Lennstrand åtalades vid ett flertal tillfällen efter sina föreläsningar. Han dömdes för hädelse och fick bland annat sitta fängslad på Långholmens centralfängelse.

Texten är hämtad från tidskriften Fritänkaren, organ för Sveriges fritänkare, 1889

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad