Öppna kuvertet och läs om flera fall av edstvång
Text

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Under slutet av 1800-talet började allt fler människor protestera mot de kristet färgade eder man som medborgare tvingades svära i olika sammanhang - det så kallade edstvånget. Kristna eder svors till exempel när man skulle vittna i domstol eller få tillstånd att praktisera vissa yrken.

I det här kuvertet,  finns en rad pressklipp som berättar om människor runt om i Sverige som vägrat svära de kristna ederna. Materialet skickades till tidningen Tidens redaktör Klas Pontus Arnoldson och var förmodligen tänkt att användas som underlag till en artikel.

De flesta fall som beskrivs i pressklippen handlar om individer som kallats att vittna i rätten men som vägrar svära vittneseden. Men bland fallen märks även Anna Anderssons i Stockholm. Hon har avlagt barnmorskeexamen men vägrats praktisera yrket eftersom hon inte vill svära den föreskrivna eden. Ett annat fall handlar om en man som inte vill svära krigsmannaeden.

De här handlingarna ligger i Anton Nyströms arkiv på Stadsarkiv. Läkaren, föreläsaren och debattören Anton Nyström var en ivrig förespråkare för religionsfrihet och andra demokratiska reformer. Förmodligen är det han som skickat handlingarna till redaktör Arnoldson. Nyström vägrade själv att svära vittneseden när Hjalmar Branting stod åtalad för tryckfrihetsmissbruk några år senare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Hjalmar Branting tackar för delikatesserna från fängelsecellen - brev till Dr Nyström 1889

Hjalmar Branting tackar för delikatesserna från fängelsecellen - brev till Dr Nyström 1889

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Reformföreningens program 1880

Reformföreningens program 1880

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1881

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1881

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1910

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1910