Text
Författare: Branting, Hjalmar (1860-1925). Stockholms stadsarkiv

Hjalmar Branting tackar för delikatesserna från fängelsecellen - brev till Dr Nyström 1889

1889 satt den socialdemokratiske ledaren Hjalmar Branting på Långholmens centralfängelse i tre och en halv månad för hädelse. I november har en gammal vän, den kände doktorn Anton Nyström, skickat en hel del läckra matvaror till Brantings fängelsecell. Branting skickar därför ett tackbrev:

d. 10/10 89.

Broder!

Jag är dig hjärtligt tacksam för den stora vänlighet du visat med alla dessa delikatesser, så många att jag knappt vet hvar jag skall börja eller sluta.  De skola utan tvifvel hjälpa godt till att sätta krydda på de återstående veckorna, hvilka man sagt mig på förhand skola förefalla som de längsta, något som jag redan lifligt kan föreställa mig.

Fast efter i dag 90 dagars instängning jag har godt uppdrifvet sinne för gastronomiska njutningar, – de höra ju till de få på hvilka man får koncentrera sig – så ser jag dock i den oväntade och välkomna gåfvan i första rummet ett bevis på din gamla vänlighet, densamma som vid utgåendet från W-G-mötet i våras tog sig så tydligt uttryck.

Min tacksamma helsning äfven till din hustru, hvars välvilliga hjärtelag jag föreställer mig icke är alldeles främmande för denna present.

Tillgifna vännen
Hjalmar Branting

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad