Helgeandshuset, en berättelse om den medeltida sjukvården i Stockholm
Eftersom Helgeandshuset var underställt Stockholms stads borgmästare och råd, hade det inget eget sigill
Text

Helgeandshuset, en sjukstuga i det medeltida Stockholm

Helgeandshuset var en välgörenhetsinrättning i det medeltida Stockholm, vilken fungerade som både sjukstuga och ålderdomshem. Här tog man emot både sjuka och gamla som var i ett sådant skick att de inte kunde ta hand om sig själva och som inte kunde få hjälp av familj eller vänner. 

I den här artikeln, skriven av Göran Dahlbäck, kan vi läsa om vilka ordningar och regler som gällde på hospitalet, och reglerna var många. Vi kan t.ex. läsa att en klerk (präst) skulle vara knuten till verksamheten, och att han skulle predika i kyrkan alla helgdagar samt att han skulle lära och förmana de fattiga i sjukstugan åtminstone två gånger i veckan. Om någon av de sjuka låg inför döden skulle han besöka och trösta dem.

Här står också att frid skulle råda inom husets väggar. Man fick inte kivas och trätas. Om några av de intagna började slåss, ge varandra örfilar eller slita i varandras hår, om någon började blöda eller fick blåmärken, så skulle personerna förvisas från hospitalet under minst ett kvartal. Ärendet blev också ett fall för stadens borgmäsare och råd som även de utdömde ett straff.

De intagna fick inte  skriva något testamente eftersom deras kvarlåtenskap skulle skänkas till hospitalet och de fick inte välja någon annan begravningsplats än hospitalets egen.

Artikeln finns i Sankt Eriks årsbok från 1980, som är utgiven av Samfundet S:t Erik.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Riksgropen", utgrävning på Helgeandsholmen 1978-1980

"Riksgropen", utgrävning på Helgeandsholmen 1978-1980

Helgeandshuset i Stockholm

Helgeandshuset i Stockholm

När munkorden Johanniterna fick hus och örtagård av staten

När munkorden Johanniterna fick hus och örtagård av staten

Riksdagshuset på Helgeandsholmen

Riksdagshuset på Helgeandsholmen

Sigrid och Jöns skänker hus och hem till Sankt Örjans hospital

Sigrid och Jöns skänker hus och hem till Sankt Örjans hospital

Sjukhus, stall och ämbetsverk : fynden på Helgeandsholmen berättar om livet förr / text: Lin Annerbäck

Sjukhus, stall och ämbetsverk : fynden på Helgeandsholmen berättar om livet förr / text: Lin Annerbäck

Två medeltida sjukhus i Stockholm / Frans De Brun

Två medeltida sjukhus i Stockholm / Frans De Brun

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535