En mur byggd av tegelstenar och stenblock.
Foto
Fotograf: Hviid, Anders. Stockholms medeltidsmuseum

Stockholms stadsmur

Vid de stora arkeologiska utgrävningarna på Helgeandsholmen 1978-1980 hittades bland annat 55 meter av Stockholms medeltida stadsmur. Murresterna som hittades på Helgeandsholmen var en del av muren som uppfördes under Gustav Vasas regeringstid.

Ursprungligen var muren ungefär sex meter hög. Den började uppföras under 1300-talet och byggdes ut i omgångar. På Vädersolstavlan kan man se hur muren tedde sig söderifrån

Muren är byggd mestadels i tegel. Den del av muren som hittades vid utgrävningen på Helgeandsholmen finns idag i Stockholms medeltidsmuseum, som byggdes på platsen för utgrävningen.

Stockholms äldsta stadsmur var en stenmur som gick strax ovanför Öster- och Västerlånggatan. Av denna mur finns idag inga synliga spår, men den nämns i skriftliga källor från medeltiden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad