Litteraturtips
Författare: Weidhagen-Hallerdt, Margareta (f. 1927). Stockholms stadsbibliotek

Vädersolstavlan i Storkyrkan : analys av stadsbild och bebyggelse / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Efter undersökningen av Vädersolstavlan 1998 utgår man ifrån att den tavla som i dag finns i Storkyrkan är en kopia från 1636 av ett original från 1535. Den här texten går igenom byggnader och andra detaljer i bilden och jämför med andra avbildningar av Stockholm från 1500-talet och med skriftliga dokument som beskriver hur staden såg ut under den tiden. Beskrivningen av stadsbilden är fascinerande både för den som vill veta mer om Stockholms gamla bebyggelse och för den som är intresserad av detektivarbetet bakom dateringen av en Stockholmsavbildning. 22 sidor.

Innehåll
Bakgrund
Dendrokronologisk undersökning
Bebyggelsehistorisk analys
Storkyrkan
Gamla slottet
Högslottets östra länga
Tre kronor
Klostren
Fromma stiftelser
Offentliga byggnader
Övriga inslag
Försvarsverk
Sammanfattning
Fartyget på Vädersolstavlan

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 1999, Under Stockholms himmel. - 1999. - S. 19-40

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad