Text

Motion i kommunfullmäktige 1911 om stoppade anslag till reglementeringen av prostituerade

Herrarna Edvard Laurent, Ivan Bratt och B. Bure föreslår i sin motion, den 28 mars 1911, att Stockholms stadsfullmäktige ska utesluta de poster i 1912 års budget som går till reglementeringen av prostituerade.

Genom en sådan "anslagsvägran" skulle systemet försvinna från Stockholm. Motionärerna menar att reglememnteringssystemet befinner sig "på laglighetens yttersta gräns", att ordningen på Stockholms gator skulle vara lättare att upprätthålla utan detta system som dessutom innebär att "oförvitliga" kvinnor blir antastade av myndigheterna på offentliga platser.

Den kungliga prostitutionskommittén kom i sitt yttrande från 1910 fram till att reglementeringen inte har särskilt mycket effekt på spridningen av smittosamma könssjukdomar. Motionärerna menar därför att Stockholms stadsfullmäktige inte längre bör upprätthålla detta system med anslag på 30 000 kr årligen. Läs om kommitténs slutsatser här

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan fick de genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt i kommunfullmäktige 1986 om kriminalisering av prostituerades kunder

Debatt i kommunfullmäktige 1986 om kriminalisering av prostituerades kunder

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Misstag. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 38, den 22 september 1878

Misstag. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 38, den 22 september 1878

Motion från år 1985 om att kriminalisera de prostituerades kunder som ett led i kampen mot aids

Motion från år 1985 om att kriminalisera de prostituerades kunder som ett led i kampen mot aids

Offentliga kvinnor : prostitution i Sverige 1812-1918 / Yvonne Svanström

Offentliga kvinnor : prostitution i Sverige 1812-1918 / Yvonne Svanström

Reglementeringen i Stockholm

Reglementeringen i Stockholm

Öfvergrepp af sedlighetspolisen. En ung, oförvitlig kvinna anhållen som prostituerad - pressklipp

Öfvergrepp af sedlighetspolisen. En ung, oförvitlig kvinna anhållen som prostituerad - pressklipp