Beda Mathilda Carlsson Wallin vill bli utskriven från Besiktningsbyrån 1905
Text

Beda Mathilda Carlsson Wallin vill bli utskriven från Besiktningsbyrån

I detta brev skriver Beda Mathilda Carlsson, född Wallin, till polismästaren Vilhelm Tamm och ber om att få bli utskriven från Besiktningsbyrån. Brevet skickades från Malmö när Wallin försöker starta ett nytt liv där. Brevet vidarebefordras sedan till Prostitutionsavdelningen och finns bifogat till Wallins stamrulla, nummer 1313.

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de regelbundet genomgå gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Brevet renskrivet:

Malmö den 8/6 1905

Öfverlemnas till prostitutionsafdelningen

V. Tamm

Till Herr Polismästare Tam

Jag får bedja om ursäkt för att jag intet kom ock frigaf mig men jag reste till Malmö ock tog mig plats, för att komma ifrån detta eländet som jag har varit i, och derför vill jag bedja Herr Polismästare att vara snäll ock frigifva mig så att intet jag behöfver att gå som fånge när jag vill tjena mitt bröd på ärligt vis. Jag har plats på Konditori Kaffet Kontental Hos Pipers.

Beder Wänligen

Beda Mathilda Wallin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Wessmann ber om att bli utskriven från Besiktningsbyrån. Brev till Sedlighetspolisen den 22 februari 1885

Anna Wessmann ber om att bli utskriven från Besiktningsbyrån. Brev till Sedlighetspolisen den 22 februari 1885

Beda Mathilda Carlsson Wallin rymmer från centralfängelset på Norrmalm

Beda Mathilda Carlsson Wallin rymmer från centralfängelset på Norrmalm

Beda Mathilda Carlsson Wallin tas in på Norrmalms centralfängelse för lösdriveri

Beda Mathilda Carlsson Wallin tas in på Norrmalms centralfängelse för lösdriveri

Brev från Mathilda Andersson till polisens prostitutionsavdelning, 1886

Brev från Mathilda Andersson till polisens prostitutionsavdelning, 1886

Johanna Matilda Hagtorn meddelar att hon inte kommer till besiktning då hon är bortrest. Brev till polisens prostitutionsavdelning, den 14 juli 1885

Johanna Matilda Hagtorn meddelar att hon inte kommer till besiktning då hon är bortrest. Brev till polisens prostitutionsavdelning, den 14 juli 1885

Julia Johansson ber Herr Hane om hjälp att återfå sitt prästbetyg. Brev inkommet till polisens prostitutionsavdelning 1885

Julia Johansson ber Herr Hane om hjälp att återfå sitt prästbetyg. Brev inkommet till polisens prostitutionsavdelning 1885

Man vill ha sin fästmö utskriven ur prostitutionspolisens rullor – brev 1885

Man vill ha sin fästmö utskriven ur prostitutionspolisens rullor – brev 1885

Reglementeringen i Stockholm

Reglementeringen i Stockholm

Rymning från Norrmalms centralfängelse!

Rymning från Norrmalms centralfängelse!