Handskriven text på gulnat papper
Text
Författare: Överståthållarämbetet för polisärenden, prostitutionsavdelningen. Stockholms stadsarkiv

Förteckning över prostituerade

Titeln på boken är Stamrulla nr 1. Detta är en förteckning över prostituerade och en beskrivning av deras livssituation. Obs att det som visas bara är ett urval. 7 sidor. Överst till vänster på första sidan står: ”No 510 Hagström, Gustafva Cecilia.” Därunder finns rubriken ”Binamn”, där det i detta fall inte står något. Binamn kunde vara något öknamn som den prostituerade var känd under. I en annan rulla finns en prostituerad som tydligen gick under öknamnet ”Dubbelfulingen”. I Gustafva Cecilia Hagström fall kommer en beskrivning. Det står: ”Född den 11 juli 1842 i Norrköping af föräldrarne. Fadren okänd. Modren Pigan Maria Hagström, lefver. Sedan står: ”oäkta”. Då för tiden var det viktigt att notera ifall man var äkta, dvs född inom äktenskapet, eller oäkta, dvs född utom äktenskapet. Så står: ”Confirmerad den vid 16 års ålder – Comm sednast 1861. Christendomskunskap försvarlig”, vilket betyder ungefär godkänd. Så kan man läsa ”Ogift” och ”Ålagd besigtningsskyldighet den 15 september 1862. ”Föregående sysselsättning, öfrige lefnadsöden och frejd. Hemma hos modern till 16 års ålder, tjenade derefter som Piga i hemorten till augusti månad 1862, då hon anlände till hufvudstaden, hvarest hon endast försörjt sig medelst sedeslöshet. Förförd vid 17 års ålder i hemorten. Eger god frejd.” Sedan följer en text om att hon tagits in på Kurhuset en period varje år mellan 1862 och 1870. Sista anteckningen för hennes del är ”1870 d. 22/3 Afviken”. Hon har alltså lämnat Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad