Text
Författare: Kullberg, Anders Fredrik. Stadsmuseet i Stockholm

Om prostitutionen och de verksammaste medlen till de veneriska sjukdomarnes hämmande, med särskildt afseende fästadt på förhållandena i Stockholm : prisbelönt täflingsskrift / Anders Fredrik Kullberg

En uppsats som behandlar prostitutionen i Sverige under 1800-talet och det dåtida arbetet med att förebygga spridning av könssjukdomar.

På 1800-talet försökte man införa kommunala bordeller i Stockholm. Sundhetspoliser och läkare blev tillsedda att kontrollera prostituerade och förhindra spridningen av könssjukdomar. Genom så kallade sundhetsbesiktningar, medicinska kontroller, fösökte man kontrollera spridningen av könssjukdomar. Prostituerade men även män som kunde vara smittbärare inspekterades.

Denna skrift undersöker också vilka kvinnor det var som blev prostituerade, deras bakgrund, vilka familjer de kom i från, vad de gjort innan prostitutionen, hur gamla de var och var någonstans de blivit "förförda". Av skriften framgår att de allra flesta blivit "förförda" i Stockholm.

Innehåll:

Om samhällets rättighet och skyldighet att skydda sig mot prostitutionens skadliga följder.

Om prostitutionen, den hemliga och den af sundhetspolisens öfvervakande.

Om offentliga prostitutionshus, s.k. bordeller.

Om sundhetsbesigtningar på karlar.

Om vård av veneriskt sjuke.

Om öfriga prophylaktiska åtgärder.

Om prostitutionsväsendets ordnande.

Om prostitutionens orsaker och medlen att motverka dem.

Förslag till prostitutions-reglemente för Stockholm.

95 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad