Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Smedräkning för blackars på- och avslående vid Smedjegården 1792

Förteckning på det smedjearbete med blackars på- och avslående vid Kronans Smedjegård som erfordrat blivit för de arrestanter, vilka njutit underhåll av Kungl Överståthållareämbetets kanslis medel och vilket arbete undertecknad förrättat år 1792. Eric Aspholm. På sidan 2 (april 1792) i PDF-filen finns Gustav III:s mördare Jacob Johan Anckarström: "dubbel Black på och af 2 gång. á 2 sk[illing]".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad