Sida ur protokoll från 1757.
Text

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Genom olika reglementen beslutades hur Stora barnhuset skulle skötas. Reglementena bestämde bland annat hur mycket mat, kläder, ved och andra nödvändiga saker som barnen skulle få. Upplysningstidens ideal gav sig tillkänna.

Ett protokoll från den 15 oktober 1757 berättar att det har skänkts två glaslampor som fyllda med rosenolja skulle brinna i barnens salar om nätterna så att de sjuka barnen skulle kunnas skötas på bästa sätt och så att de friska barnen skulle kunna hitta när de behövde gå på pottan.

… så har bokhållaren Fries fått befallning at i hwardera sängsalen och sjukrummen uphänga en glaslampa, som med rosolja vid tjenlig weke hålles lysande hela nätterna ijenom, så at de sjuka barnen måga wäl kunna skjötas, och de friska se at stiga up och gå til sängs igen, då de om nattetiden behöfwa ut förrätta hwad naturen hos dem kräfwer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna barnhuset 1638-1885

Allmänna barnhuset 1638-1885

Amma 862 Cathrina Svensdotter förlorar sitt barn

Amma 862 Cathrina Svensdotter förlorar sitt barn

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Kläder till barnen på Stora barnhuset under 1700-talet

Kläder till barnen på Stora barnhuset under 1700-talet

Matfusk på Stora barnhuset på 1760-talet

Matfusk på Stora barnhuset på 1760-talet

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg