Sida ur protokoll från 1757.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Genom olika reglementen beslutades hur Stora barnhuset skulle skötas. Reglementena bestämde bland annat hur mycket mat, kläder, ved och andra nödvändiga saker som barnen skulle få. Upplysningstidens ideal gav sig tillkänna.

Ett protokoll från den 15 oktober 1757 berättar att det har skänkts två glaslampor som fyllda med rosenolja skulle brinna i barnens salar om nätterna så att de sjuka barnen skulle kunnas skötas på bästa sätt och så att de friska barnen skulle kunna hitta när de behövde gå på pottan.

… så har bokhållaren Fries fått befallning at i hwardera sängsalen och sjukrummen uphänga en glaslampa, som med rosolja vid tjenlig weke hålles lysande hela nätterna ijenom, så at de sjuka barnen måga wäl kunna skjötas, och de friska se at stiga up och gå til sängs igen, då de om nattetiden behöfwa ut förrätta hwad naturen hos dem kräfwer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad