Uppslag i skrift som beskriver hur flickorna får stryk.
Här berättas om att flickorna i Barnhuset får stryk.
Text

Flickorna på Stora barnhuset får mycket stryk på 1700-talet

Genom olika reglementen beslutades hur Stora barnhuset skulle skötas. Stadgor förbjöd personalen att bemöta barnen illa eller att driva dem över deras förmåga vid arbete. Hur såg det ut i verkligheten?

Barnen försörjde sig själva på Stora barnhuset genom att spinna, väva, och sy. Den personal som hade hand om spinnsalarna fick också lön efter hur mycket garn som barnen spann där. Personalen anklagades 1770 för att ha drivit barnen över deras arbetsförmåga. När flickorna inte orkade spinna så mycket garn som personalen ville så blev de ”obarnhärtigt slagna, med otjänliga ämnen”.

Genom det the, som förestå spinnsalarne, få lön efter spånaden, twingas barnen öfwer deras förmåga, och blifwa, som berättas, obarmhertigt slagne, med otjenlige ämnen, hwarom husmodren och flick-sals pigorne lära kunna lämna underrättelse.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna barnhuset 1638-1885

Allmänna barnhuset 1638-1885

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg