Uppslag i skrift som beskriver hur flickorna får stryk.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Flickorna på Stora barnhuset får mycket stryk på 1700-talet

Genom olika reglementen beslutades hur Stora barnhuset skulle skötas. Stadgor förbjöd personalen att bemöta barnen illa eller att driva dem över deras förmåga vid arbete. Hur såg det ut i verkligheten?

Barnen försörjde sig själva på Stora barnhuset genom att spinna, väva, och sy. Den personal som hade hand om spinnsalarna fick också lön efter hur mycket garn som barnen spann där. Personalen anklagades 1770 för att ha drivit barnen över deras arbetsförmåga. När flickorna inte orkade spinna så mycket garn som personalen ville så blev de ”obarmhärtigt slagna, med otjänliga ämnen”.

Genom det the, som förestå spinnsalarne, få lön efter spånaden, twingas barnen öfwer deras förmåga, och blifwa, som berättas, obarmhertigt slagne, med otjenlige ämnen, hwarom husmodren och flick-sals pigorne lära kunna lämna underrättelse.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad