Uppslag ur en skrift som beskriver hur barnens kläddes på Stora barnhuset.
Här berättas om hur barnens kläder hanterades.
Text

Kläder till barnen på Stora barnhuset under 1700-talet

Genom olika reglementen beslutades hur Stora barnhuset skulle skötas. Reglementena bestämde bland annat hur mycket mat, kläder, ved och andra nödvändiga saker som barnen skulle få. Hur såg det ut i verkligheten?

Kläderna till barnen på Stora barnhuset var under 1700-talet inte alltid de bästa. Ofta när barnen fick nya kläder så var dessa redan så små att kläderna nöttes ner på grund av att de var så illasittande. De slitna kläderna, som inte räckte runt kroppen, värmde inte som de skulle. Barnen var ofta barfota långt in i september, oberoende av väderlek. Och underkläderna som tvättades av tvätterskorna kom inte tillbaka rena.

Med barnens beklädnad har ährligt och hvarsamt blifvit handteradt men icke nyttigt, ty wäxande barnen har bekommit theras nya kläder för små, så att de mera blifwit förslitne af trängsel än ordiner nötning, hwilket gjordt barnen mycket lidande de kalla tider, thå kläderne icke hunnit igenom om dem, utan hafwa de gådt i kölden med stora öpningar för bröst och mage, dess utom hafwa barnen de sidsta 3:ne somrar gådt slarwige halfnakna och barfota i kalla stentrapporne och på kalla stengålfwen in i september månader, utan at wäderleken altid blifwit observerad: Lintyg hafwa de bekommit hwarje wecka fast icke alltid wäl twättade änskjönt 3:ne twätterskor icke gjöra annat.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna barnhuset 1638-1885

Allmänna barnhuset 1638-1885

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Matfusk på Stora barnhuset på 1760-talet

Matfusk på Stora barnhuset på 1760-talet

Norra Bantorget
Tema

Norra Bantorget

Namnet Norra Bantorget skvallrar om vad som har funnits på den här platsen tidigare - Stockholms norra järnvägsstation. Men här har också stått ett fängelse, ett barnhem, en repsla…

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg

Stora barnhuset : Stockholm under 1700-talet / text: Klas Nyberg