Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms norra förstads westra kämnärs-rätts ransaknings- protocoll, hållna den 27 september, samt, å Smedjegården, den 9 och 11 october 1819, rörande de af länsmannen Röösgren inom nämnda häkte verkställda pinliga förhör.

Rannskaningsprotokoll angående länsman Röösgrens pinliga förhör. Länsman Röösgren had använt sig av olaga våld i syfte att framtvinga bekännelse i ett mordfall. Då de anklagade vidhöll sin oskuld utsatte länsmannen dem för plågsam och förnedrande behandling i form av prygel och andra tortyrliknande metoder. Texten redogör för länsmannens agerande samt vittnens uppgifter. 16 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad