Handskriven förteckning över flickor som fått blomnamn
Text
Författare: Stora barnhuset. Stockholms stadsarkiv

Småflickor på Stora barnhuset får blomnamn

I förteckningen över barn på Stora barnhuset kan vi se att flickorna har fått namn efter blommor, bär och annat från växtriket.

Läs förteckningen här. Inom parantes står en förenkling av namnet.

"5. Margreta Mickelßdr kyrfwel. (Margareta Mickeldotter Körvel)
6. Brijta Simanßdr drufwa. (Britta Simonsdotter Druva)
7. Ebba Heronimijdotter Lingon. (Ebba Heronimijdotter Lingon)
8. Walbor Johanßdr Wijnbähr. (Walbor Johansdotter Vinbär)
9. Brijta Johanßdr ijs. (Britta Johansdotter Is)

Små Flickorne. (Småflickorna)
1. Maria Johanßdr Näglika. (Maria Johansdotter Nejlika)
2. Lisken Johanßdr Roos (Lisken Johansdotter Ros)
3. Annika Mathsdr Ström (Annika Matsdotter Stöm)
4. Elisabeth Nielßdr Biörk. (Elisabeth Nilsdotter Björk) 
5. Karin Nielßdr Maijblomster. (Karin Nilsdotter Majblomster)
6. Karin Pärßdr Röhnbär (Karin Pärsdotter Rönnbär)
7. Karin Adriansdr Wijndrufwa, (Karin Adriansdotter Vindruva)
8. Annika Adrianßdr Wijndrufwa, (Annika Adriansdotter Vindruva)
9. Karin Olofßdr Blåbär. (Karin Olofsdotter Blåbär)
10. Brijta Erikßdr dillfrö. (Britta Eriksdotter Dillfrö)
11. Maria Wehlamßdr Mahlörtt. (Maria Wehlamsdotter Malört)
12. Annika Josephßdr Tijstel (Annika Josefsdotter Tistel)
13. Brijta Swänsdr Rijp. (Britta Svärdsdotter Risp)
14. Ewa Karlßdr von dahlhof.  (Ewa Karlsdotter von Dalhof)
15. Maria Erikßdr Prytz (Maria Eriksdotter Prytz)
16. Maria Mårtensdr Mynta. (Maria Mårtensdotter Mynta)
17. Karin Sigfridzdr Örtt. (Karin Sigfridsdotter Ört)
18. Maria Mathßdr kyndel. (Maria Matsdotter Kyndel)
19. Lisken Larsdr Lärckia. (Lisken Larsdotter Lärk)
20. Lisken Mickelßdr Meijram. (Lisken Mickeldotter Mejram)
21. Margeta Anderßdr Steen. (Margareta Andersdotter Sten)
22. Margreta Anderßdr Brandt. (Margareta Andersdotter Brand)
23. Margreta Johanßdotter. (Margareta Johansdotter)
24. Lisken Pärßdåtter (Lisken Pärsdotter)
25. Annika Johanßdr klincka. (Annika Johansdotter Klincka)
26. Anna Margreth Schumacher. (Anna Margreth Schumacher)
27. Lisken Dordi Schumacher. (Lisken Dori Schumacher)
28. Sara Pärßdotter. (Sara Pärsdotter)
29. Lisken Gustafßdr Biuure. (Lisken Gustafsdotter Biuure)
30. Ingerbor Nielßdr Boijan. (Ingebor Nilsdotter Boijan)
31. Maria Anderßdr Förders till Dannwijken d: 14 hujus effter d: 19 hujus effter middagen kom hon hijt till baka igen." (Maria Andersdotter fördes till Danviken den 14 denna månad efter att den 19 denna månad efter middagen kom hon tillbaka hit igen.)

Stora barnhuset tog emot äldre barn mellan 6 och 14 år för vård och utbildning i olika hantverk. År 1785 slogs Stora barnhuset ihop med Politikollegiets barnhus och bildade Allmänna barnhuset. Verksamheten ändrades nu till att man tog in späda och yngre barn. De barn som togs in utackorderades som fosterbarn till familjer som oftast bodde på landet. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad