Sida ur skrift som beskriver vad barn och personal gjorde på söndagarna.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Söndagarna på Stora barnhuset på 1770-talet

Genom olika reglementen beslutades hur Stora barnhuset skulle skötas. Hur såg det ut i verkligheten?

År 1760 såg söndagarna på Stora barnhuset ut så här.

Alla, både barn och personal gick i barnhusets egen kyrka på morgonen där predikan avslutades klockan 12 på förmiddagen. Därefter följde predikoförhör, där prästen kollade att barn och personal hade rätt förstått hans predikan. Förhöret tog en kvart. Sedan fick barnen ett middagsmål vilket tog en timma att servera, äta och duka av. Sedan lek fram till aftonsången som sjöngs i kyrkan. Därefter gick personalen ut i staden med ett hundratal av barnen – ofta för att leka i andra parker – och kom hem först sent på kvällen. 

Lärer anses vara nog trägna sysslor Scholae Mästarena pålagde, enär the först hela weckan utan uppehåld skola arbeta, och sedan Söndagen hafwa största möda med barnens följande i kyrkan. Prädikan ändas gemenligen klockan 12 : sedan ålles predikoförhör, hwilket tarfwar sin ¼ tima, barnens middag sin hela tima, hwarunder then, som förestår weckan måste wara närwarande, och sedan följa Barnen, kan hönda, utan någon mats undfående, i kyrkan tils aftonsången, och straxt efter aftonsången med några hundrade barn utom Staden, då hemkomsten ej kan ske förrän om sena qvällen.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad