Ritning till mast för gossarnas övning på Stora barnhusets gård, 1779
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Allmänna barnhuset 1638-1885

År 1638 öppnade det nybyggda Stora barnhuset i Stockholm. Det låg vid stadens utkanter vid Drottninggatan/Barnhusgatan. Hemlösa eller utfattiga barn skulle få tak över huvudet och mat för dagen, men främst skulle de få lära sig ett hantverk så att de från 8 års ålder kunde lånas ut till hantverkare och på så sätt försörja sig själva. Man omhändertog runt 150 barn om året.

Flera barnhus uppfördes i Stockholm varav ett var Lilla barnhuset som främst tog emot späda hittebarn. År 1785 slogs Lilla barnhuset ihop med Stora barnhuset och det nya barnhuset bytte namn till Allmänna barnhuset.

Uppslysningstidens ideal slog igenom vid mtten av 1700-talet och man kan ana att Stockholms styrande ville både samhällets och barnens bästa. I verkligheten kan man se att personalen strävade efter att fostra lydiga och arbetsamma barn som skulle stå till tjänst även under de svåraste omständigheter. Barnen fick betala för sin mat med egna intjänade pengar. Pojkarna arbetade främst i barnhusets buldanverkstad medan flickorna spann eller kardade. Runt gården fanns höga plank och rymlingar straffades med en träklump med kedja runt benet. I praktiken var barnen fångar.

De första åren efter 1785 avled 30-50% av barnen före ett års ålder. Från 1785 tog barnhuset inte bara emot barn på anstalten utan bidrog också med underhåll för barn som vårdades i egna hem eller i fosterhem. Det fosterhem som begärde minst pengar i ersättning för barnen fick överta vårdnaden. Många fosterbarn fick för lite att äta, fick arbeta mycket hårt och blev sjuka.

Ett nytt reglemente fastställde 1850 att styresman över barnhuset skulle vara överläkare. Av de 1 800 barn som skrevs in åren 1851-1860 dog 64 % innan de fyllt 14 år. Men förhållandena blev sakta bättre och på 1870-talet var dödligheten nere i 18 %. År 1879 påbörjades bygget av ett nytt barnhus beläget mellan Norrtullsgatan och Vanadisvägen. I december 1885 flyttade Allmänna barnhuset och de gamla byggnaderna vid Drottninggatan revs 1886. Cirka 70 000 barn hade då passerat igenom barnhuset sedan starten.

(Buldan är ett grovt tyg av linne, hampa eller jute som pojkarna på barnhuset sydde segel av. Seglen användes sedan av skeppen vid kungliga flottan.)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad