Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Ritning över Stora Barnhuset 1729

I denna ritning går det att studera hur Stora Barnhuset såg ut före de omfattande förändringar som genomfördes under tidsperioden 1730-1760.

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom ritningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad