Ritning

Ritning över Stora Barnhuset 1729

I denna ritning går det att studera hur Stora Barnhuset såg ut före de omfattande förändringar som genomfördes under tidsperioden 1730-1760.

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom ritningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1757 års rulla över barnen vid Stora Barnhuset (senare Allmänna Barnhuset)

1757 års rulla över barnen vid Stora Barnhuset (senare Allmänna Barnhuset)

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Norra Bantorget
Tema

Norra Bantorget

Namnet Norra Bantorget skvallrar om vad som har funnits på den här platsen tidigare - Stockholms norra järnvägsstation. Men här har också stått ett fängelse, ett barnhem, en repsla…

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686