Ritning

Ritning över Stora Barnhuset 1729

I denna ritning går det att studera hur Stora Barnhuset såg ut före de omfattande förändringar som genomfördes under tidsperioden 1730-1760.

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom ritningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1757 års rulla över barnen vid Stora Barnhuset (senare Allmänna Barnhuset)

1757 års rulla över barnen vid Stora Barnhuset (senare Allmänna Barnhuset)

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686