En flytande träbyggnad omgiven av stadsbebyggelse kring stränderna
Strömbadet 1923-1936. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv.

Badinrättningar och simhallar

Under 1800-talet började Stockholm bygga allmänna badinrättningar, både för simlek och hygien. Många av stadens skolor fick egna bad och på 1900-talet byggdes simhallar.

Strömbadet var ett flytande badhus

Strömbadet var ett kommunalt kallbadhus som ritades av arkitekterna Axel och Ragnar Kumlien. Det var stadens största, flytande kallbadhus. Badhuset var byggt på pontoner som en brygga, och låg och flöt på Norrström. Det invigdes 1884 och hade flera bassänger.

Kvinnor och män badade i olika bassänger. Omklädningshytterna bildade väggar som skilde bassängerna åt.

Det kostade olika för män, kvinnor, barn och arbetare

Prislistan för Strömbadet från 1884 berättar att det kostade olika mycket för olika personer att bada. Ett bad med dusch kostade 35 öre för män och 25 öre för kvinnor. Då var männens bassäng större också. Barn, skolungdom  och arbetare betalade mindre ändå. 

Bad hvarannan hvardag, utan rätt till handduk för gossar och flickor i Stockholms folkskolor, med simundervisning: 1 öre

OS-medaljören Greta Johansson tränade simhopp

Ett av alla barn som övade simning här, var Greta Johansson. Under OS i Stockholm 1912 blev hon första svenska kvinna att ta en olympisk guldmedalj - i simhopp. Efter det kallades hon för "Guld-Greta".

Greta Johansson bodde tillsammans med sin familj på Hantverkargatan, i ett hus som är rivet idag. När Stadshuset byggdes 1911-1923 måste de ha kunnat se hur bygget gick framåt varje dag. Några år efter OS-guldet flyttade Greta Johansson till USA och arbetade bland annat som simtränare.

Äldre badhus hade rivits

Det hade funnits kallbadhus på ungefär samma plats där Strömbadet låg tidigare också. 1826 byggdes det första, som kallades Lindhska badinrättningen. Badgästerna gick in till badet från Norra Riddarholmen då. 1845 byggdes anläggningen ut och bytte namn till Gjörckeska badinrättningen istället. Den var i drift till 1882 då allting revs för att göra plats för det nya och större Strömbadet.

Badet stängde 1936

Strömbadet stängde på 1932 och revs fyra år senare. En av anledningarna var att vattnet i Strömmen inte var tillräckligt rent. Kloaker med avloppsvatten hade sitt utlopp i Stockholms ström, alldeles intill.

1932 presenterade tre teknologer ett förslag om ett nytt badhus på samma plats som Strömbadet, i tidsskriften Byggnadsvärlden. Det föreslagna badhuset var i betong och glas och liknades vid ett "ordentligt badkar" som flöt på vattnet. Föreslaget byggdes aldrig.

Uppdaterad