Färglagd fasadritninig på gulnat papper, byggnaden är i trä och ligger i blåskimrande vatten. Den har flera torn och tinnar med vimplar.
Ritning
Arkitekt: Kumlien, Hjalmar (1837-1897), Kumlien, Axel (1833-1913), Lilienberg, Victor Edvard (1839-1916). Stockholms stadsarkiv

Strömbadet – ritningar till sim- och badinrättning vid Strömsborg

Strömbadet var ett flytande kallbadhus som låg i Riddarfjärden, mellan Riddarholmen och Klara strand. Badanläggningen ritades av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien 1882, uppfördes av Stockholms stad och öppnade år 1884. Badet stängde i början av 1930-talet och byggnaden revs 1936.  

Förslaget till ny sim- och badinrättning i Stockholm togs fram av en kommitté, på uppdrag av överståthållaren Gustaf af Ugglas. Kommittén lämnade över sitt betänkande, med ett ritningsförslag till centralt kallbadhus vid Strömsborg, den 23 maj 1882. Förslagets situationsplan visar att Strömbadet ska nås via en trappa från gångbron som låg utmed Järnvägsbron.

Enligt kommitténs betänkande har arkitekten Axel Kumlien gjort förlagets fasad- och sektionsritningar, medan planerna tagits fram av kapten V. E. Lilienberg. Anläggningen ska vara helt köns- och åldersseparerad och innehålla 5 större bassänger. Män, kvinnor, ynglingar, pojkar och flickor har alltså olika bassänger och ”afklädningsrum”. 

Den största bassängen (A) är för män och ska kunna ta emot 75 badande i taget. Kvinnornas bassäng (D) är ungefär häften så stor och beräknad för 60 personer. Folkskolegossarnas bassäng (C) och folkskoleflickornas bassäng (E) är lika stora, men pojkarnas är beräknad för mer än dubbelt så många barn. Det finns hopptorn med separata trampoliner för män, kvinnor och ynglingar.

Utmed yttersidorna ligger mindre bassänger, som är beräknade för 10 respektive 20 personer (F-I). Anläggningen ska också innehålla biljettkontor, väntrum, kontor, kök, matrum, duschrum, "duschservering", gymnastiksal, lärarrum, lärarinnerum, rum för dräng, ”closetter”, tvättstuga, klapphus, mangelbod och linnerum.

Tolka planritningen

Det kan vara svårt att skilja planritningens beteckningar för badhus och "ekonomibyggnad", och därför tolka planen fel. Båda är märkta från A och framåt. Det finns förklaring till badhusets delar (A-N) på ritningens högra sida. Ekonomibyggnaden ligger i anslutningen till entrén från bron och förklaring för dessa rum (A-I, K-P) finns på vänster sida.

Förslaget - vad byggdes?

Stockholms stadsfullmäktige beslutade den 13 december 1882 att det nya badet skulle byggas enligt kommitténs förslag, men med ändringen att byggnaden gjordes 40 fot längre än den är på förslagsritningarna.

Axel Kumlien och Hjalmar Kumlien samarbetade och brukar gemensamt anges som arkitekter för det nya Strömbadet. Byggnadsarbetet leddes av kapten V. E. Lilienberg, som också ingick i förslagskommittén.

Lindhska och Gjörckeska badinrättningarna

Under "Mer i Stockholmskällan" finns ritningsposter till äldre bad- och siminrättningar som låg vid norra Riddarholmen före Strömbadet. Den kallades "Lindhska" (1826) och  "Gjöckerska" (utvidgning 1844) och revs i samband med att Strömbadet ritades. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad