Text

I badsumpen, på gymnastiken och i badkaret / Claës Lundin

På 1880-talet var inte så många bostäder utrustade med badrum. Det fanns på sin höjd en stor badbalja som togs fram ibland. Staden anlade därför särskilda badplatser, kallade badsumpar, där medborgarna kunde ta sig ett bad till låg avgift. Men man byggde också stiliga badhus vid den här tiden, speciciellt utmärker sig Strömsbadet i Riddarfjärden med sina tinnar och torn. Sturebadet vid Stureplan tillkom också vid denna tid.

Den svenska gymnastiken var berömd. Föregångare till våra dagars träningsredskap hittade man i de så kallade "medico-mekaniska gymnastikinrättningarna". Där kunde man träna bort alla krämpor. Precis som vi gör idag! 24 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 126-149

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Interiör från Medico-Mekansika institutet i Sturebadet, Sturegatan

Interiör från Medico-Mekansika institutet i Sturebadet, Sturegatan

Interiör från Sturebadet, Sturegatan 4

Interiör från Sturebadet, Sturegatan 4

Kungörelse. Sedan Stadens Drätsel-Commission, för att afhjelpa bristen på allmänna badställen inom hufvudstaden under somarmånaderne, låtit till en början bygga tvenne badsumpar under nya Kungsholmsbron...Stockholm den 30 julii 1842.

Kungörelse. Sedan Stadens Drätsel-Commission, för att afhjelpa bristen på allmänna badställen inom hufvudstaden under somarmånaderne, låtit till en början bygga tvenne badsumpar under nya Kungsholmsbron...Stockholm den 30 julii 1842.

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Stockholms stads bad- och siminrättning – Prislista 1884

Stockholms stads bad- och siminrättning – Prislista 1884

Stockholms stads bad- och siminrättning, Strömbadet i Riddarfjärden

Stockholms stads bad- och siminrättning, Strömbadet i Riddarfjärden

Två bad under ombyggnad / Kerstin Mandén-Örn

Två bad under ombyggnad / Kerstin Mandén-Örn