Färglagd ritning med en plan nederst där den stora bassängen och fem små bassänger är färgade i ljusblått. Badet ligger i vattnet och omges av ljusblått vatten. Fasadritningen ovanför är delad i två delar - den vänstra visar fasaden inåt, mot simskolans bassäng, och den högra visar fasaden utåt mot öster. Bilden är beskuren och den övre fasaden ingår inte på denna bild.
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning till "Lindhska badinrättningen" vid Riddarholmen 1826

Det flytande kallbadhuset uppfördes av fabrikören Carl David Lindh och öppnade 1827. Ritningen har titel Project till Bad- och Simminrättning och lämnades in med Lindhs ansökan om bygglov. Badanläggningen låg i Riddarfjärden, vid norra Riddarholmen.

Fabrikören Lindh ansökte 1826 om tillstånd (citat:) "att vid stranden af Riddareholmen quarteret No 10 uppföra en Byggnad, af en flytande Bad- och Sim-inrättnings Scholae". Lindhs skrivna bygglovsansökan finns bifogad under rubriken "Dokument". 

Bygglovsritningen innehåller en plan och visar tre fasader: ”Facade på Östra Gafvelen”, ”Facade inåt Simmskolan och ”Facade på Södra långsidan”. Fasadritningen i mitten av arket innehåller alltså två sidor av samma fasad - till vänster visas den sida som är vänd inåt mot simbassängen och till höger visas yttersidan på södra långsidan.

Planritningens olika delar är märkta A-E, med förklaring på vänster sida om planen. Anläggningen har en stor bassäng för simskola (A), 5 mindre bassänger som kallas ”sumpar” (D), 5 badrum (C) och 6 ”afklädningsrum” (B). 

Lindhska och Gjörckeska

Den Lindhska badinrättningen utvidgades till en större anläggning 1845 och kallades därefter ”Gjörckeska badinrättningen”. Badet revs i samband med att det nya Norstedshuset började uppföras 1882. Du hittar ritningar till Gjörckeska badet under ”Mer i Stockholmskällan”. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad