Foto

Strömbadet med tinnar och torn

På Stockholms sim- och badinrättning fanns gymnastikinspektören vid Stockholms folkskolor, badmästare och föreståndare kapten Olov Köhler, därmed blev också badet gärna kallat bara Köhler. Från starten 1884 och till 1906, dvs 23 år ledde kapten Köhler verksamheten. Hans intresse var mest inriktat på simundervisning för stockholmsungdomar och många lärde sig också simma genom hans undervisning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gamla Strömbadet - kort filmsekvens

Gamla Strömbadet - kort filmsekvens

Motion om skyndsam utredning av möjligheten att vid lämplig plats i viken söder om Tranebergsbro anlägga en fullt tidsenlig kallbadsinrättning – Stadsfullmäktige 1916

Motion om skyndsam utredning av möjligheten att vid lämplig plats i viken söder om Tranebergsbro anlägga en fullt tidsenlig kallbadsinrättning – Stadsfullmäktige 1916