Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Strömbadet med tinnar och torn

På Stockholms sim- och badinrättning fanns gymnastikinspektören vid Stockholms folkskolor, badmästare och föreståndare kapten Olov Köhler, därmed blev också badet gärna kallat bara Köhler. Från starten 1884 och till 1906, dvs 23 år ledde kapten Köhler verksamheten. Hans intresse var mest inriktat på simundervisning för stockholmsungdomar och många lärde sig också simma genom hans undervisning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad