Beskuren bild av färglagd ritning med lång låg byggnad och blåskimrande vatten framför. Mitt på byggnaden finns ett hopptorn med två avsatser.
Ritning
Arkitekt: Chiewitz, Georg Theodor 1815-1862. Stockholms stadsarkiv

Ritning till ”Gjörckeska badinrättningen” vid norra Riddarholmen 1844

Kallbadhuset ritades av arkitekten Georg Theodor Chiewitz för beställaren P. A. Norstedt & Söner. Anläggning låg vid stranden på Norstedts egendom, med ena långsidan utmed vattnet. Badinrättningen öppnade 1845 och kallades Gjörckeska efter simläraren Fredrik Alexander Gjörcke, som var föreståndare för badet.

Ritningen lämnades in i ansökan om bygglov och har titel Ritning till en Simmsump vid Norstedska Egendomen på Riddarholmen. Badhuset har två större bassänger, drygt 50 omklädningshytter och hopptorn med trampoliner. Hytterna mot norr har fönsterutsikt ut mot vattnet. Den mindre bassängen hade lägre djup och användes till simskola.

Charlotta Gjörcke (född Sundström) var gift med föreståndaren Gjörcke och drev verksamheten vidare efter makens död 1866. Badet kallades även "Stockholms bad- och siminrättning vid Riddarholmen", "Stockholms stads simskola" och "Norstedska badinrättningen". Anläggningen var en utvidgning av det så kallade Lindhska badet, som öppnade 1827. 

Gjörckeska badet stängde i samband med att det nya Norstedtshuset började uppföras 1882. Samtidigt ritades det stora flytande kallbadhuset "Strömbadet" av Axel och Hjalmar Kumlien. Strömbadet öppnade 1884 och låg ute i Riddarfjärden, bredvid järnvägsbron mellan Riddarholmen och Klara strand.

Se mer

Under "Mer i Stockholmskällan" finns poster med ritningar till Lindhska badinrättningen 1826 och Strömbadet 1882. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad