Foto

En grupp besökare på Stockholms sim- och badinrättning, Strömbadet, i Riddarfjärden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gamla Strömbadet - kort filmsekvens

Gamla Strömbadet - kort filmsekvens

Motion om skyndsam utredning av möjligheten att vid lämplig plats i viken söder om Tranebergsbro anlägga en fullt tidsenlig kallbadsinrättning – Stadsfullmäktige 1916

Motion om skyndsam utredning av möjligheten att vid lämplig plats i viken söder om Tranebergsbro anlägga en fullt tidsenlig kallbadsinrättning – Stadsfullmäktige 1916

Stockholms stads bad- och siminrättning – Prislista 1884

Stockholms stads bad- och siminrättning – Prislista 1884